Skip to main content

Green Productivity

W przyszłości koniecznym będzie dołożenie wszelkich starań, aby przy użyciu mniejszych nakładów i środków produkcyjnych uzyskać wyższą wydajność i chronić przy tym środowisko i przyrodę. Targi AGRITECHNICA 2023 prezentują pomysły, jak sprawić, aby GREEN PRODUCTIVITY stało się w gospodarstwach rolnych rzeczywistością.

Determinanty sukcesu światowej produkcji rolnej stają się coraz bardziej zróżnicowane. Obok klasycznych czynników, jak lokalizacja, rynki, postęp techniczny i logistyka pojawiły się nowe, jak środowisko naturalne, klimat, akceptacja i regulacja. Ma to bezpośredni wpływ na produkcję i gotowość inwestowania.

Centralnym zadaniem rolnictwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Bezpieczeństwo żywnościowe wymaga jednakże długoterminowego myślenia. Należy coraz intensywniej koncentrować się na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych jak ziemia, woda, atmosfera i różnorodność biologiczna.

Należy też zintegrować know-how, innowacje i technologie tak, aby plony i produktywność osiągnęły wysoki i zrównoważony poziom.

Green Productivity – Głosy wystawców

Wyzwania i szanse perspektywicznej techniki rolniczej. Głosy wystawców odnośnie przewodniego tematu targów AGRITECHNICA.

>>

Program DLG „Zrównoważone rolnictwo“

Program DLG „Zrównoważone Rolnictwo” sprzyja przyszłościowemu rolnictwu, zapewnieniu zrównoważonej żywności i akceptacji społecznej.

>>