Skip to main content

DLG.Prototype.Club

Challenge. Collaborate. Create.

Cyfrowe rozwiązania są decydującym komponentem w pokonywaniu wielkich wyzwań stojących przed sektorem rolniczym, takich jak bezpieczeństwo żywnościowe, zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój. Cyfrowe rozwiązania mogą umożliwiać przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną i zapewnić im wzrost rynku. Konwencjonalne działania badawczo-rozwojowe prowadzane w przedsiębiorstwach wiążą się jednak z wysokim zapotrzebowaniem kapitałowym i długimi czasami realizacji.

Rozwiązanie: Open Innovation. Twój partner: DLG.Prototype.Club.

Wprowadzaj swoje świetne pomysły na rynek szybciej w bardziej wydajnym i ekonomicznym procesie.

Pomysł

  • Wystawcy i partnerzy targów AGRITECHNICA wskazują wyzwanie (challenge).
  • DLG.Prototype.Club wybiera zespoły programistów, inżynierów i start-upów na potrzeby rozwiązania tego challenge’u.
  • Zespoły wchodzą w fazę szybkiego prototypowania Rapid-Prototyping dwa tygodnie przed tragami AGRITECHNICA.
  • Zespoły prezentują swój w pełni funkcjonalny prototyp wraz z biznesplanem partnerowi challenge’u LIVE w trakcie targów AGRITECHNICA.
  • Całemu procesowi począwszy od ogłoszenia challenge’u aż po ogłoszenie zwycięzcy towarzyszy efektywna kampania medialna.

Kampania

Faza 1:
Zdefiniowanie challenge’u i zespołu

Krok 1

Wybrani partnerzy formułują swoje wyzwania związane z cyfryzacją w formie tak zwanego challenge’u.

 

 

Krok 2

DLG.Prototype.Club identyfikuje interdyscyplinarne zespoły i start-upy do udziału w konkursie.

 

 

Faza 2:
Opracowanie i prezentacja prototypów (okres 14 dni)

Krok 3

Czas start: Zakwalifikowane zespoły otrzymują ok. 2 tygodnie przed targami swój Challenge i dostęp do wirtualnej platformy roboczej.

 

 

Krok 4

Czas realizacji: Do czasu rozpoczęcia specjalistycznych targów zespoły opracowują swoje funkcjonalne prototypy w przestrzeni wirtualnej.

 

 

Krok 5

Przebieg działań: Na targach zespoły prezentują swoje rozwiązanie przed jury złożonym z Twojego przedsiębiorstwa (zleceniodawca) i innych ekspertów. Równolegle zespoły opracowują biznesplany.

 

 

Krok 6

Wybór i wręczenie nagród dla najlepszych zespołów na specjalistycznych targach. Teraz można rozpocząć dalszy rozwój produktu wspólnie z partnerami przemysłowymi.