Skip to main content

AgEng-LAND.TECHNIK 2023

The Forum for Agricultural Engineering Innovations

Co dwa lata eksperci, specjaliści, naukowcy i pracownicy naukowi spotykają się w przeddzień targów AGRITECHNICA na Kongresie Maszyn Rolniczych. Jako wiodące wydarzenie w obszarze międzynarodowej technologii rolniczej AgEng-LAND.TECHNIK 2023 oferuje optymalną platformę do nawiązywania kontaktów i prowadzenia dyskusji na temat przyszłego rozwoju branży AgTech.

>>